სამეცნიერო საბჭო

თამარ დომიანიძე

მთავარი მეცნიერ ტანამშრომელი (თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის განყოფილება)

დირექტორის მოადგილე

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

მარინა დევდარიანი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ( (თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის და მეტაბოლოზმის განყოფილება)

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

ალა ზედგინიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია)

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

გიორგი იორდანიშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (რადიობიოლოგიის განყოფილება)

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

გიორგი კვერნაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია)

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

ლიანა კვირკველია

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილება)

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

თამაზ ლაბახუა

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილება)

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

ლია მაისურაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია)

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

მაია მანწკავა

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის და მეტაბოლოზმის განყოფილება)

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

დიანა მუსერიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ნეიროტოქსიკოლოგიის განყოფილება)

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

დავით ნადარეიშვილი

ცენტრის დირექტორი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (რადიობიოლოგიის განყოფილება)

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

მარინა ნებიერიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის და მეტაბოლოზმის განყოფილება)

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

ეკა ნოზაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (მემბრანოლოგიის განყოფილება)

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

ნელი გაჩეჩილაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ბიოფიზიკის განყოფილება)

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

რუსუდან სუჯაშვილი

 • ტელეფონი:
  • +995 32 2 371 179
  • +995 32 2 102 801
  • +995 599 222 003
 • ელ-ფოსტა:

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ბიოფიზიკის განყოფილება)

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

მანანა გუგუშვილი

 • ტელეფონი:
  • +995 577 746 968
  • +995 32 2 375 913
  • +995 32 2 373 184
 • ელ-ფოსტა:

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორია)

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

თამარ სანიკიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია)

ბიოლოგიურ მეცნიერებატა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

რევაზ სოლომონია

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ბიოქიმიის განყოფილება)

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

ლალი შანშიაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ბიოქიმიის განყოფილება)

ბიოლოგიურ მეცნიერებატა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

ლია შიოშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (მემბრანოლოგიის განყოფილება)

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14