სამეცნიერო საბჭო

ნარგიზ ნაჭყებია

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორიის გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

თენგიზ ზაალიშვილი

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი

პროფესორი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

გენომის სტრუქტურისა და ფუნქციის ლაბორატორიის გამგე

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

მაია მახარაძე

სამეცნიერო საბჭოს მდივანი

ბიოფიზიკის განყოფილების გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

ნოდარ მითაგვარია

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი

პროფესორი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის განყოფილების გამგე

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

გიორგი ანდრონიკაშვილი

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორიის გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

მანანა დაშნიანი

ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორიის გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

არჩილ კეზელი

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

პროფესორი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

ილია ლაზრიშვილი

ნეიროტოქსიკოლოგიის განყოფილების გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

დავით მიქელაძე

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი

პროფესორი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოქიმიის განყოფილების გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

ზაქარია ნანობაშვილი

ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილების გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,
საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

მარინა ნიკოლაიშვილი

რადიობიოლოგიის განყოფილების გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

გიორგი ორმოცაძე

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორიის გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

მზია ჟვანია

თავის ტვინის ულტრა- და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორიის გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

მალაქია ფირცხალავა

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორიის გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

მერაბ ცაგარელი

ტკივილის და ანალგეზიის ლაბორატორიის გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ. №14

გვანცა ჭკადუა

მემბრანოლოგიის განყოფილების გამგე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

მაია ბურჯანაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორია)

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

მიხეილ გოგებაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია)

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

გარი გრაბენჩუკი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია)

ტექნიკურ მეცნიერებათა  დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

ნელი დათუკიშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (გენომის სტრუქტურისა და ფუნქციის ლაბორატორია)

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი,

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14