მიმდინარე პროექტები

  1. გრანტი N YS17_53. ამიგდალას ცენტრალურ ბირთვში კანაბინოიდების მიკროინექციებით გამოწვეული ანტინოციცეპტური ტოლერანტობის შესწავლა ვირთაგვების რევმატოიდული ართრიტის მოდელში. 2017-2019, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ნანა წიკლაური).
  2. გრანტი N YS17_96. ჰიპოკამპსა და პრეფრონტალურ ქერქში მეხსიერების ფუნქციასთან ასოცირებული სტრუქტურული და მორფოლოგიური ცვლილებების კვლევა ვირთაგვების ტვინის პარკუჭებში ოკადაიკის მჟავას ინექციის პირობებში. 2017-2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- მაია ჭიღლაძე).
  3. გრანტი N STCU-2016-47. დნმ დიაგნოსტიკური ტექნოლოგია გმ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების იდენტიფიკაციისთვის“. 04.06.2017-04.06.2019, დამფინანსებლები – STCU და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- ნელი დათუკიშვილი).
  4. გრანტი N DI-2016-9. Escherichia coli ATCC 25922 და მისი მონათესავე გრა-უარყოფითი ბაქტერიებისადმი აქტიური ხაზოვანი ანტიმიკრობული პეპტიდების პროექტირება. 2016-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- მალაქია ფირცხალავა).
  5. გრანტი N 217342. ექსტრაუჯრედული უბიკვიტინის დონის ფლუქტუაციების განსაზღვრა სიმსივნით დაავადებული პაციენტების სისხლის შრატში. 2016-2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- რუსუდან სუჯაშვილი) .
  6. გრანტი N 217822. საქართველოში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ტუბერკულოზის გავრცელება და გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. 2016-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- ლევან ციცქიშვილი).
  7. გრანტი N 217076. ქავილისა და ტკივილის შეგრძნება: ტრანზიტორული რეცეპტორულ პოტენციალთა არხების როლი. 2016-2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- მერაბ ცაგარელი).
  8. გრანტი N 217148. თავის ტვინის ლიმბურ უბნებში არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებით გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა. 2016-2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- ნანა წიკლაური).
  9. გრანტი N FR17_333. აკუსტიკური დიაპაზონის დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ველების ანტიდეპრესიული მოქმედება. 2017-2020, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მარინა ბუცხრიკიძე).
  10. გრანტი N FR17_570. სპილენძის იონების კომპლექსწარმოქმნა გლობალურ ცილებთან, პოლიპეპტიდებთან და ამინომჟავებისგან თვითაწყობილ ფირებთან: მათი უნიკალური ელექტროგადამტანი თვისებების ფუნდამენტური და გამოყენებითი ასპექტები. 2017-2020, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - დიმიტრი ხოშტარია).
  11. გრანტი N FR17_534. ციტრულინირებული ცილების მონაწილეობა მეთილის ციკლის აქტიობასა და ნეიროანთებით დაავადებებში. 2017-2020, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ლალი შანშიაშვილი).
  12. გრანტი N IS17_10. ანიონური ATP-აზების ნეიროტრანსმიტერით რეგულაციის მექანიზმი. 2017-2019, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - სოფიო ძნელაძე).
  13. გრანტი N MG-ISE-18-193. თავის ტვინი და ნეიროპლასტიურობა: სტრუქტურული და მოლეკულური ასპექტები“. 1.11.2018-22.05.2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მზია ჟვანია).