სამეცნიერო სემინარების ციკლი „უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი“

გრძელდება ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის სამეცნიერო სემინარების ციკლი „უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი“. 2019 წლის 29 მაისს, ჩატარდა ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორიის გამგის, მანანა დაშნიანის მოხსენება თემაზე: "ალცჰეიმეირის დაავადების ცხოველურ მოდელებზე მეხსიერებისა და ქცევითი
დარღვევების პათოგენეზური მექანიზმების კვლევა სისტემურ, სტრუქტურულ, უჯრედულ დამოლეკულურ დონეზე". მოხსენების შემდეგ გაიმართა საინტერესო დისკუსია.