ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს ღია სხდომა

31 მაისს ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს ღია სხდომაზე სამხრეთ-დასავლეთის უნივერსიტეტისა (ჩინეთი) და სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის პროფესორმა ალან კალუევმა ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: "Danio rerio- (ზებრა თევზის) მოდელების გამოყენება თანამედროვე ნეირომეცნიერულ კვლევებში". მოხსენების შემდეგ გაიმართა საინტერესო დისკუსია.