სემინარების ციკლი „უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი“.

გრძელდება ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის სამეცნიერო სემინარების ციკლი უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი. 2019 წლის 15 მაისს ჩატარდა ბიოქიმიის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის, რევაზ სოლომონიას მოხსენება თემაზე: „ინოზიტოლები და ეპილეფსია“.