სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „უჯრედული ნეირომეცნიერება“

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამა „უჯრედული ნეირომეცნიერება“ მომზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტის და ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის თავის ტვინის ულტრა და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორიის მეცნიერების მიერ. პროგრამის მიზანია მულტიდისციპლინარული და მაღალინფორმაციული მიდგომების გამოყენებით, სტუდენტების აკადემიური დოქტორის დონემდე მიყვანა და მათი მომზადება უნივერსიტეტებში, სამეცნიერო ცენტრებსა და ინდუსტრიაში წარმატებული, დამოუკიდებელი სამეცნიერო კარიერისთვის უჯრედული და მოლეკულური ნეირომეცნიერების/სტრუქტურული ნეირომეცნიერების/ნანონეირომეცნიერების განხრით.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ: http://cellularneurosciencephd.iliauni.edu.ge/