გამოჩენილი მეცნიერები

ვალერიან ჩიკვაიძე

1928–1997

ლევან ცქიფურიძე

1903–1950

ნიკოლოზ ძიძიშვილი

1907–1987