რეოლოგიისა და დიაგნოსტიკურ–ანალიტიკური სერვისების განყოფილება

განყოფილების გამგე:

 

 

მაია მანწკავა

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ელ.ფოსტა: mantskavamaka@rambler.ru

 m.mantskava@lifescience.org.ge

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი:

 

ნანა მომცელიძე

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ელ.ფოსტა: nanuka11_m@yahoo.com

 

რეოლოგიის საკითხების მიმართ ინტერესი საქართველოში გაიზარდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ეს გამოწვეული არის მსოფლიოში ფუნდამენტური და გამოყენებითი მეცნიერების მოთხოვნებით. რეოლოგია არის მყარი სხეულის, სითხეების, სუსპენზიების გადაადგილების კანონზომიერების შემსწავლელი ფუნდამენტური მეცნიერება და ბიოტექნოლოგიური დარგი. ეს არის მეცნიერების მიმართულება, რომელიც აერთიანებს ფიზიოლოგიურ, პათფიზიოლოგიურ, ტექნოლოგიურ, ფარმაცევტულ, მათემატიკურ, საინჟინრო, პროგრამულ, კლინიკურ და სხვ. კვლევებს. 2000 წლიდან ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა რეოლოგიის მიმართულებით. ამით იყო განპირობებული ახალი სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის შექმნა, რომლის ძირითადი მიზანია: მულტიდიციპლინური ფუნდამენტური კვლევების განხორციელება ჰემორეოლოგიის, და ფარმაკორეოლოგიის მიმართულებით; სსიპ ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის სხვა კვლევითი განყოფილებების, ლაბორატორიების და სხვა სამეცნიერო დაწესებულებების (კონსორციუმის ფარგლებში და კიდევ უფრო ფართოდ) ინოვაციების და ცოდნის ხელშეწყობა; ტექნოლოგიურ პარკებთან, ინოვაციების ცენტრებთან, ინოვაციების ლაბორატორიებთან, აქსელერატორებთან და ბიზნეს-ინკუბატორებთან აქტიური თანამშრომლობა; ბიზნესის და აკადემიური წრეების ერთმანეთთან დაკავშირება; კერძო ბიზნესის ჩართვა - ინოვაციების და ტექნოლოგიების დანერგვისთვის ინვესტორების და ინვესტიციების მოზიდვა; ეროვნული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მიღწევების პოპულარიზაცია; ევროკავშირის და სხვა ქვეყნების  ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროს დაწესებულებების მუდმივი ინფორმირება საკუთარი თავის წარმოჩენის მიზნით; ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე მიზნობრივ  საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. რეოლოგიის და დიაგნოსტიკურ-ანალიტიკური სერვისების განყოფილება ჩართულია საერთაშორისო კლინიკურ კვლევებში. განყოფილების ბაზაზე ხორციელდება ახალგაზრდა მკვლევარების ხელშემწყობი აპრობირებული ევროპული პრპროგრამა (European Approved Program for Promoting Young Researchers).

 

2017-2019 წლის სამეცნიერო თემები:

 1. სისხლის რეოლოგიური თვისებების როლი პარანეოპლასტიური სინდრომის ჩამოყალიბებაში და უცაბედ ლიკვიდაციაში (გესტოზის, კუჭის კიბოს, მოციმციმე არითმიების, ანთების დროს).
 2. კოულტერის პრინციპზე დაყრდნობით სისხლის რეოლოგიური კვლევების მნიშვნელობა მიკროცირკულაციური მოშლის დროს.
 3. რეოლოგიური თვისებების როლის განსაზღვრა ექსპერიმენტული ცხოველების მთელი სხეულის ჰიპერთერმიით გამოქვეული ოქსიდაციური სტრესის დუალური ეფექტის განვითარებაში.

  

 

გასულ წლებში დაფინანსებული საგრანტო პროექტები:

 

სამეცნიერო შედეგები:

100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, 200-ზე მეტი თეზისი, 3 მონოგრაფია და 2 პატენტი, 5 მეთოდოლოგიური რეკომენდაცია, 15 საინფორმაციო წერილი.

განყოფილების კვლევებში მონაწილეობენ 4 დოქტორანტი; 2 მაგისტრი; 14 ვოლონტიორი-მკვლევარი, მათ შორის 4 უცხოელი (ექიმი, ჯანდაცვის სპეციალისტი, პროგრამისტი, ფიზიკოსი).

 

განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი შრომები:

 1. Mantskava M., Mchedlishvili G., Shakarishvili R., Momtselidze N., Gobejishvili L., Aloeva M., Comparative values of erythrocyte aggregability versus other indices of hemorheological disorders in patients with ischemic brain infarct. Clinical Hemorheology and Microcirculation. v. 22. N 1, 2000, pp.9-15.
 2. Mantskava M., Mchedlishvili G., Pargalava N. Arteriolar resistance and hemorheological disorders related to Raynaud's phenomenon. Microvasc. Res. 62, 2001, 190 -195.
 3. Bostiashvili T., Shakarishvili R., Chinchaladze T., Gatserelia M., Momtselidze N. Hemorheological effects of isovolemic hemodilution in patients with cerebrovascular disorders. Georgian Medical News. 1(82), 2002. p. 90-92.
 4. Burduladze I., Bostiashvili T., Shakarishvili R., Aloeva M., Momtselidze N. Pathohemorheological determinants of obstructive sleep apneas. Georgian Medical News. Ежемесячный научный бюллетень 2002. N 2 (83), стр. 76-78. 55. 5.Bostiashvili T., Burduladze I., Shakarishvili R., Chinchaladze T.,
 5. Momtselidze N. Hemorheological correlatives of hemodilution therapy in stroke patients. Georgian Medical News. Ежемесячный научный бюллетень 2002, N 2 (83), стр. 73-75.
 6. Mantskava M., Momtselidze N., Mchedlishvili G., Pargalava N. Comparative significance of the principal factors responsible for microcirculatory disorders in type diabetes mellitus. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser.A, 2003, vol.29, N 5-6, pp. 653-657.
 7. Mantskava M., Pargalava N., Mchedlishvili G. Direct beneficial effect of insulin on blood rheological disorders in the microcirculation. “Clin. Hemorh. Microcirc”. 2004, v. 30, pp. 431-433.
 8. Urdulashvili T., Momtselidze N., Mantskava M., Narsia       N., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders and arteriolar resistance during ischemic heart disease. “Clin. Hemorh. Microcirc”. 2004, v. 30, 399-401.
 9. Pargalava N., Mantskava M., Mchedlishvili G. Regional and systemic rheological disorders during the diabetic gangrene. “Clin. Hemorh. Microcirc”. 2004, v. 30, 457-459.
 10. Mchedlishvili G., Mantskava M., Urdulashvili T. Appraisal of functional state of the human resistance arteries. Russian Journal of Biomechanics, 2004, v. 8 (1), 55-59.
 11. Mantskava M., Urdulashvili T., Momtselidze N., Narsia N., Mchedlishvili G. Microvascular and hemorheological disorders during ischemic heart disease. J. Cardiology XXI, Tbilisi 2004, N 4 (VIII), pp. 9-15.
 12. Mchedlishvili G. and Momtselidze N. Hemorheological aspects of the microcirculation: approach, disorders, principal factors, investigation technique. In: "Advances in Medical Diagnostic Techniques and procedures". Anamaya Publishers, New Delhi, 2004, pp. 127-132.19.
 13. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders in patients with type 1or 2 diabetes mellitus and foot gangrene. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 2006. v. 35, N 1-2, pp. 307-310.
 14. Momtselidze N., Mantskava M., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders during ishcemic brain infarcts in patients with and without diabetes mellitus. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 2006. v. 35, N 1-2, pp. 261-265.
 15. Momtselidze N., Urdulashvili T., Mantskava M., Narsia N., Mchedlishvili G. Hemorheological, microvascular and hemodynamic disorders during coronary heart disease. Georgian Med. News.       2006, N 7 (136) pp. 55- 57.
 16. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M., T Sordia. Role of erythrocyte aggregation as a hemorheological disorders in microangiopathy during I type diabetes mellitus. Thromboz, Hemostaz and Rheology. 2010, №4 (44) pp. 33-35.
 17. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M. T Sordia. Effect of insulin preparation in erythrocyte aggregability during brain infarct (in vitro). Thromboz, Hemostaz and Rheology 2010, №4 (44). pp. 32-33.
 18. Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Davlianidze L.Sh. Rheological properties of blood in blood loss (experimental study) Obshchaya Reanimatologia 2014, v. 10, № 5, pp. 27-32.
 19. Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Pargalava N.S. The Role of Various Stressors in the Trigger Mechanism of Raynaud’s Desease (Hemorheological and Vascular Reactions. J. of Stress Physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838. 2014, v. 10. N 2, pp. 328-335.
 20. Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Davlianidze L.Sh., Mitagvaria N.P. Hemorrhagic Shock and stress – Cause and Concequence of Hemorheology Disturbances on the Example of the Changes in Ertythrocyte aggregation. J. of Stress Physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838. 2014, v. 10. N 2, pp. 238-246.
 21. Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Assesment of platelet in case of stress-induced apnea J. of Stress Physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838. 2014, v.10, N 3, pp. 281-286.
 22. Mantskava M., Azikuri G., Momtselidze N., Mitagvaria N. Obstructive apnea during the blood clotting status. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences. Biomedical series. 2014, v. 40, N 5-6, pp. 251-256.
 23. Beriashvili S., Mantskava M., Momtselide N., Zenaishvili S., Nikolaishvili M., Tupinashvili T., Vashakidze I. Parathyreoid gland dysfunction and blood rheological changes in adolescents. Experimental & Clinical Medicine 2014, N 5, pp. 43–47.
 24. Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L. Blood cell deformation after blood loss. Journal of Biological Physics and Chemistry 2015 N15 pp.9–11.
 25. Mantskava M., Momtselidze N., Microcirculation, blood rheology status and age-related changes. Bulletin of Medical Center Office of the President of the Republic of Kazakhstan, №5 (58), 2015 Proceedings of the I Eurasian Congress of Gerontology.pp. pp. 173-178.
 26. Mantskava M., Momtselidze N., Influence of different types on aggregation of erythrocytes in patients with diabetes mellitus. Armenian Medical refereed journal. Yerevan. 2015, N1 p. 88.
 27. Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L, Urdulashvili T. Positive effect of bemiparin to blood flow. Series on Biomechanics, v.29, No. 4. 2015, pp. 45-49.
 28. Chikadze A., Khuchua L., Burduladze J., Jibladze M., Mantskava M., Chikadze T., Shakarishvili R. Association between sleep apnea severity and blood hemorheology. Abstracts Sleep Medicine 16, S2-S182. http/doi.org/10.1016/J.sleep.2015.02.474.
 29. Mantskava M. Comprehensive evaluation of microcirculation and blood rheology during diabetic microangiopathy. J. Multidis.Resear. 54(2016):45-51
 30. Mantskava M., Momtselidze N. Blood Hemorheology and accompanying surgical intervention emotional stress. Bulletin of Kalughe University, 2, 31(2016):77-81doi/10.1073/. 5
 31. Arpentieva M., Mantskava M. Motives of doctor patient relationship and problem of interest conflict. J. Multidis.Researche 54(2016) 52-59
 32. Mantskava M. The reaction of the microcirculation and hemorheology in the bemiparin during experiments. Proceedings of the Georgia National academy of Sciences. Chemical Series. ISSN-0132-6074, 4, 42(2016):617-62135.
 33. Mantskava M., Momtselidze N., Urdulashvili T. Effect of different of the duration action on erythrocyte aggregation. Bulletin of Kaluges University, 2, 31(2016):82-84 doi/10.1073/ 5
 34. Mitagvaria N., Nebieridze M., Devdariani M., Davlianidze L., Mantskava M., Momtselidze N., Gumberidze L., Kvachakidze I., Jojua N., Sikharulidze N. The Possible Mechanism of Local Hyperthermia-induced Morphological Changes in Cerebral Tissue (Experimental Study of Rats. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of physiological functions. ISBN:978-1-63484-988-3, Nova Science Publishers. 7(2016):187:206
 35. Mantskava M., Lomitashvili N.,Urdulashvili N., Urdulashvili T., Mchedlishvili T., Momtselidze N. The need for implementation measuring rheological properties in pregnancy. International Scientific Journal Novation, 3(2016):99-101
 36. Mantskava M., Urdulashvili T., Narsia N., Mchedlishvili T., Momtselidze N. Rheological, vascular and hemodynamic parameters in heart failure In patients with coronary artery disease. International Scientific Journal Novation, 3(2016):93-97.
 37. Mantskava M., Momtselidze N. Influence of adaptation resources on blood rheology under emotional stress. International Scientific Journal Novation, 3(2016):105-108