რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

ლაბორატორიის გამგე:

გიორგი ორმოცაძე

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ელ.ფოსტა: g.ormotsadze@lifescience.org.ge

               

მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები:

გარი გრებენჩუკი

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

ელ.ფოსტა: HarryGrebenchuk@gmail.com

ალა ზედგინიძე

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

ელ.ფოსტა: zedginidze@yahoo.com

თამარ სანიკიძე

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ელ.ფოსტა: tsanikidze@tsmu.edu

sanikidze@yahoo.com

მიხეილ გოგებაშვილი

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ელ.ფოსტა: gogebashvili@gmail.com

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი:

 

 

 

ნაზი ივანიშვილი

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ელ.ფოსტა: nazikoivanishvili@gmail.com

 

მეცნიერ თანამშრომლები:

სალომე კიპაროიძე

მაგისტრი

ელ.ფოსტა: Salo_kipa@yahoo.com

 

რუსუდან ვეკუა

მაგისტრი

ელ.ფოსტა: rusudani_vekua@mail.ru

ქეთევან ჯარიაშვილი

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ელ.ფოსტა: Kjariashvili@yahoo.com

ელენე ლომაძე

მაგისტრი

 ელ.ფოსტა: elenelomadze@yahoo.com

 

 

 

ნესტან დიდებელი

მაგისტრი

ელ.ფოსტა: ndidebeli@yahoo.com

 

 

ზია სიჭინავა

მაგისტრი

ელ.ფოსტა: zizi.bagrat@yahoo.com